Kantine

Voor het jaar 2020 is geen kantinerooster opgesteld, wel vragen we alle leden na het gebruik alles netjes achter te laten.

Iedereen die gebruik maakt van de kantine en het terras moet zich inschrijven. Of met je mobiel de QR code scannen, of je inschrijven in de map die er ligt.

Uitzondering voor de competitiespelers op de dag van de competitie (deze zijn te achterhalen via de website).