Contributie

Seniorenlid                                             €110,–

Juniorenlid t/m 14 jaar                            €43,–

Juniorenlid t/m 17 jaar                            €53,–

Juniorenlid t/m 19 jaar                            €79,–

Zomerlidmaatschap (jun, jul, aug)          €55,–

Competitielid                                           €25,–

 

Inschrijfgeld junior                                  €  7,–

Inschrijfgeld senior                                 €12,–

 

Korting bij >3 leden                                €12,–

Kantinetoeslag senior                            €25,–

Slapend lid                                             €20,–

Introducé                                                € 7,50 (max 3x)
Proeflidmaatschap (3 maanden)            €55,–

 

Voor jeugdleden bieden we het volgende starterspakket aan:
Het eerste jaar 8 lessen voor € 50,- (incl lidmaatschap). Het tweede jaar 8 lessen voor € 80,- (incl lidmaatschap en lidmaatschap van de KNLTB) Het derde jaar wordt de reguliere contributie door de club gefactureerd. Mochten er vanaf het derde jaar nog tennislessen genoten worden dan verloopt de facturatie hiervan via de tennisschool. Zie hiervoor informatie onder Tennislessen op de website

Automatische incasso
De contributie wordt voldaan via automatische incasso in 2 delen. Het eerste deel wordt afgeschreven rond 20 maart, het tweede deel rond 28 mei. Wanneer u hier niet toe bereid bent, zijn wij genoodzaakt een toeslag van 2,– euro per persoon te rekenen.

Familie korting
Deze korting geldt alleen wanneer binnen één gezin 4 of meer gezinsleden lid van onze vereniging zijn.

Kantinetoeslag
Deze toeslag geldt voor senioren en wordt aan het eind van het seizoen teruggestort naar de leden die kantinedienst gedaan hebben. Dit bedrag komt bovenop het contributie bedrag.

Introducé
Een niet-lid mag 3x per jaar door iemand die wel lid is worden geïntroduceerd. Dit kost 7,50 euro per keer. Het introducé geld wordt in de kantine betaald.

Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk en voor 1 januari van het nieuwe seizoen te gebeuren. De opzegging kan worden ingeleverd bij de ledenadministratie, secretaris of penningmeester.

Opzeggen na 1 januari
Wanneer er wordt opgezegd tussen 1 januari en 1 april wordt een administratieve toeslag van 25,– euro gerekend. Opzeggen na 1 april is helaas niet mogelijk!